Anh – Mỹ bắt đầu đàm phán về 1 thỏa thuận thương mại mới hậu Brexit