Báo giá thi công không gian resort, khu nghĩ dưỡng giá trị