Quảng Trị: Giúp dân khắc phục thiệt hại do bão số 4