Bộ Tài chính yêu cầu trả nợ vay dân trong 2 cuộc kháng chiến – Ảnh 1.