Những biện pháp hỗ trợ người dân bị thiệt hại khi thủy điện Hòa Bình xả lũ