Các trung tâm thương mại Hong Kong, Trung Quốc “quay lưng” với hàng hiệu