Chậm giải ngân vốn đầu tư công: Tác động tiêu cực đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế – Ảnh 1.