Chính phủ tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho DN Malaysia vào Việt Nam – Ảnh 1.