Ý kiến trái chiều về mức tăng lương bổng tối thiểu vùng 2018