Chung cư hạng sang A&B Central Square và cuộc sống gần gũi với thiên nhiên