Chung cư Millennium – khẳng định thương hiệu của cđt mới