Chung cư Sunwah Pearl cho thuê: khẳng định “sống xanh” đúng nghĩa