Có nên lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời giá rẻ