20 ngân hàng danh tiếng địa cầu đối diện có hóa đơn phạt lên tới 264 tỷ Bảng