Cửa khẩu Việt Nam – Campuchia tạo thuận lợi cho người dân hai nước