Điện máy Xanh tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ và chưa có dấu hiệu chững lại – Ảnh 1.