Doanh nghiệp khởi nghiệp khó tiếp cận vốn – Ảnh 1.