Dự án căn hộ Oyster Gành Hào – Dự án tiềm năng năm 2019