Dự án Quy Nhơn Melody gây ấn tượng với thiết kế mở