Dự án Thịnh Gia Tower Bến Cát tiếp tục “Tạo Sóng” với căn hộ sang