Dự án New City nằm bên cạnh sông nhiều chính sách ngay giữa trung tâm