Full giỏ hàng New City Thủ Thiêm – suất nội bộ – chủ đầu tư – chuyển nhượng

  • 2
  • 2
  • 51-133m2
  • $ 2,8-7 tỷ