Giá dầu tại châu Á chạm mức cao nhất trong 2 năm qua