Giá nhà cao kỷ lục, Hong Kong (Trung Quốc) bùng nổ xu hướng căn hộ siêu nhỏ