Giám đốc Điều hành hãng Volkswagen bị điều tra thao túng phân khúc