Hạ tầng xã hội tại Căn hộ chung cư cao cấp De La Sol được đầu tư rầm rộ.