Hàn Quốc hỗ trợ các DN bị ảnh hưởng căng thẳng ngoại giao với Trung Quốc