Hồng Hà lựa chọn mua bán công trình Hồng Hà Office Tower tại 94 Lò Đúc

Tien ich can ho New City – CTCP Văn phòng phẩm Hồng Hà (mã chứng khoán HHA) vừa mở bán Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 với chỉ tiêu doanh thu thuần trên 530 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu về hơn 27,1 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ nhưng cũng đủ giúp doanh nghiệp vượt 15% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Năm 2017, Hồng Hà đặt kế hoạch doanh thu thuần hơn 547 tỷ đồng và phấn đấu lợi nhuận trước thuế đạt 35 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức 30% trên vốn điều lệ.

Đối với công trình tại 25 Lý Thường Kiệt, công ty sẽ tích cực hoàn thiện để quyết toán quần thể .Đáng quan tâm , ĐHCĐ của công ty đã thông qua phương án chuyển nhượng lại quyền và nghĩa vụ của HHC tại quần thể Hồng Hà Office Tower 94 Lò Đúc, Hà Nội và ủy quyền cho HĐQT quyết định một vài vấn đề liên quan.

Nguyên nhân việc chuyển nhượng tổ hợp , là để công ty tập trung phát triển ngành chính là văn phòng phẩm, giấy vở và đồ dùng học tập, củng cố thương hiệu Hồng Hà và xác định “việc kinh doanh bất động sản là 1 lợi thế, một nguồn lực lớn trợ giúp hoạt động SXKD chính của công ty ”.

tổ hợp Hồng Hà Office Tower là quần thể Trung tâm Thương mại, văn phòng hoạt động và cho thuê, cao 9-17 tầng. tổ hợp sở hữu tổng qui mô 2,810 m2, trong đó qui mô xây dựng là 1 ,124 m2. Tổng tổng diện tích sàn xây dựng là 14,050 m2. Tổng mức đầu tư dự tính gần 236 tỷ đồng. công trình được UBND TP.Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2009, tuy nhiên vì nhiều nguyên nhân hiện chưa thực hiện được.

Cổ phiếu HHA đã bất ngờ tăng trần 2 phiên liên tiếp gần đó , đẩy giá từ 59.000 đồng/cổ phiếu lên 77.900 đồng/cổ phiếu, dù lượng cổ phiếu khớp lệnh mỗi phiên chỉ rất ít.

Tìm hieur thêm Tien ich can ho New City