Trung Quốc tái cơ cấu nợ công ty trị giá hơn 1.000 tỷ NDT