Thúc đẩy nghiên cứu kỹ năng lượng tái tạo lứa tuổi thanh thiếu niên