Khu công nghệ cao TP.HCM cần trở thành thung lũng silicon