Khu dự án cao cấp Conac Plaza đường Nguyễn An Ninh Tốt cho sức khỏe của trẻ