Khu dự án The Light City (Khu Nhà ở Hải Đăng giai đoạn 1). thu hút chú ý góc view rộng