Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và ASEAN tăng 7 lần sau 20 năm