Lợi ích gì điện mặt trời hòa lưới hòa vốn nhanh chóng