Mưa lớn ở Lào Cai: 30 ngôi nhà bị hư hỏng, lúa và hoa màu ngập úng