1

TOÀ THÁP HAWAII (HA)

Số tầng: 25 tầng

Tổng số 225 căn hộ và 2 căn duplex

Diện tích: 46,43m2 đến 250,57m2

Số sảnh thang máy: 2 sảnh thang

2

TOÀ THÁP VENICE (VE)

Số tầng: 26 tầng

Tổng số 345 căn hộ và 2 căn duplex

Diện tích: 50,51m2 đến 328,45m2

Số sảnh thang máy: 3 sảnh thang

3

TOÀ THÁP BABYLON (BB)

Số tầng: 26 tầng

Tổng số 363 căn hộ và 2 căn duplex

Diện tích: 50,51m2 đến 306,35m2

Số sảnh thang máy: 3 sảnh thang

4

TOÀ THÁP BALI (BA)

Số tầng: 29 tầng

Tổng số 283 căn hộ và 7 căn duplex

Diện tích: 60,78m2 đến 249,24m2

Số sảnh thang máy: 2 sảnh thang

Mặt bằng Căn hộ New City được thiết kế rất đẹp, các phân khu sắp xếp khá ngăn nắp và gọn gàng với các khối kiến trúc phân biệt rõ ràng. Tổng thể mặt bằng: bao gồm 4 block, với 1 block 25 tầng, 2 block 26 tầng và 1 block 29 tầng.

Tổng diện tích dự án: 27,393m2

Mật độ xây dựng: 24,78%

Tổng số căn hộ: 1229 căn hộ và Penthouse

Diện tích căn hộ: 45 m2 đến hơn 300 m2 với nhiều loại căn hộ đa dạng từ 01 đến 04 phòng ngủ.

TOÀ THÁP VENICE (VE)

 • Số tầng: 26 tầng
 • Tổng số 345 căn hộ và 2 căn duplex
 • Diện tích: 50,51m2 đến 328,45m2
 • Số sảnh thang máy: 3 sảnh thang

TOÀ THÁP HAWAII (HA)

 • Số tầng: 25 tầng
 • Tổng số 225 căn hộ và 2 căn duplex
 • Diện tích: 46,43m2 đến 250,57m2
 • Số sảnh thang máy: 2 sảnh thang

TOÀ THÁP BABYLON (BB)

 • Số tầng: 26 tầng
 • Tổng số 363 căn hộ và 2 căn duplex
 • Diện tích: 50,51m2 đến 306,35m2
 • Số sảnh thang máy: 3 sảnh thang

TOÀ THÁP BALI (BA)

 • Số tầng: 29 tầng
 • Tổng số 283 căn hộ và 7 căn duplex
 • Diện tích: 60,78m2 đến 249,24m2
 • Số sảnh thang máy: 2 sảnh thang