Canhonewcityhcm.com » Mặt bằng dự án căn hộ New City toà BABYLON (BB)

Mặt bằng dự án căn hộ New City toà BABYLON (BB)

Thông tin tổng quan về tòa Babylon Căn Hộ New City

Số tầng: 26 tầng
Tổng số 363 căn hộ và 2 căn duplex
Diện tích: 50,51m2 đến 306,35m2
Số sảnh thang máy: 3 sảnh thang

Vị trí tòa căn hộ Babylon New City

Mặt bằng dự án căn hộ New City toà BABYLON

Mặt bằng tòa căn hộ Babylon New City

+ Mặt bằng Tầng 2 Tòa Babylon Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà BABYLON
+ Mặt bằng Tầng 3 Tòa Babylon Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà BABYLON
+ Mặt bằng Tầng 4 – 17 Tòa Babylon Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà BABYLON
+ Mặt bằng Tầng 18 Tòa Babylon Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà BABYLON
+ Mặt bằng Tầng 19 Tòa Babylon Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà BABYLON
+ Mặt bằng Tầng 20 Tòa Babylon Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà BABYLON
+ Mặt bằng Tầng 21 Tòa Babylon Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà BABYLON
+ Mặt bằng Tầng 22 Tòa Babylon Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà BABYLON
+ Mặt bằng Tầng 23 – 25 Tòa Babylon Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà BABYLON

0913756339