Mặt bằng dự án căn hộ New City toà BALI (BA)

0913756339