Canhonewcityhcm.com » Mặt bằng dự án căn hộ New City toà BALI (BA)

Mặt bằng dự án căn hộ New City toà BALI (BA)

Thông tin tổng quan về tòa Bali Căn Hộ New City

Số tầng: 29 tầng
Tổng số 283 căn hộ và 7 căn duplex
Diện tích: 60,78m2 đến 249,24m2
Số sảnh thang máy: 2 sảnh thang

Vị trí tòa căn hộ Bali New City

Mặt bằng dự án căn hộ New City toà BALI

Mặt bằng tòa căn hộ Bali New City

+ Mặt bằng Tầng 2 Tòa Bali Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà BALI
+ Mặt bằng Tầng 3 – 5 Tòa Bali Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà BALI
+ Mặt bằng Tầng 6 – 7 Tòa Bali Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà BALI
+ Mặt bằng Tầng 8 – 10 – 11 Tòa Bali Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà BALI
+ Mặt bằng Tầng 9 – 12 Tòa Bali Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà BALI
+ Mặt bằng Tầng 12A Tòa Bali Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà BALI
+ Mặt bằng Tầng 14 Tòa Bali Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà BALI
+ Mặt bằng Tầng 15 – 17 Tòa Bali Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà BALI
+ Mặt bằng Tầng 18 Tòa Bali Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà BALI
+ Mặt bằng Tầng 19 Tòa Bali Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà BALI
+ Mặt bằng Tầng 20 – 21 Tòa Bali Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà BALI
+ Mặt bằng Tầng 22 Tòa Bali Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà BALI
+ Mặt bằng Tầng 23 Tòa Bali Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà BALI
+ Mặt bằng Tầng 24 Tòa Bali Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà BALI
+ Mặt bằng Tầng 25 Tòa Bali Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà BALI
+ Mặt bằng Tầng 26 Tòa Bali Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà BALI

0913756339