Mặt bằng dự án căn hộ New City toà HAWAII (HA)

0913756339