Canhonewcityhcm.com » Mặt bằng dự án căn hộ New City toà HAWAII (HA)

Mặt bằng dự án căn hộ New City toà HAWAII (HA)

Thông tin tổng quan về tòa Hawaii Căn Hộ New City

Số tầng: 25 tầng
Tổng số 225 căn hộ và 2 căn duplex
Diện tích: 46,43m2 đến 250,57m2
Số sảnh thang máy: 2 sảnh thang

Vị trí tòa căn hộ Hawaii New City

Mặt bằng dự án căn hộ New City toà HAWAII

Mặt bằng tòa căn hộ Hawaii New City

+ Mặt bằng Tầng 2 Tòa Hawaii Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà HAWAII
+ Mặt bằng Tầng 3 – 7 Tòa Hawaii Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà HAWAII
+ Mặt bằng Tầng 8 – 12 Tòa Hawaii Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà HAWAII
+ Mặt bằng Tầng 13 Tòa Hawaii Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà HAWAII
+ Mặt bằng Tầng 14 Tòa Hawaii Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà HAWAII
+ Mặt bằng Tầng 15 – 17 Tòa Hawaii Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà HAWAII
+ Mặt bằng Tầng 18 Tòa Hawaii Căn Hộ New City

+ Mặt bằng Tầng 19 Tòa Hawaii Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà HAWAII
+ Mặt bằng Tầng 20 – 21 Tòa Hawaii Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà HAWAII
+ Mặt bằng Tầng 22 Tòa Hawaii Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà HAWAII
+ Mặt bằng Tầng 23 Tòa Hawaii Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà HAWAII
+ Mặt bằng Tầng 24 Tòa Hawaii Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà HAWAII

0913756339