Canhonewcityhcm.com » Mặt bằng dự án căn hộ New City toà VENICE (VE)

Mặt bằng dự án căn hộ New City toà VENICE (VE)

Thông tin tổng quan về tòa Venice Căn Hộ New City

Số tầng: 26 tầng
Tổng số 345 căn hộ và 2 căn duplex
Diện tích: 50,51m2 đến 328,45m2
Số sảnh thang máy: 3 sảnh thang

Vị trí tòa căn hộ Venice New City

Mặt bằng tòa căn hộ Venice New City

+ Mặt bằng Tầng 2 Tòa Venice Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà VENICE
+ Mặt bằng Tầng 3 – 17 Tòa Venice Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà VENICE
+ Mặt bằng Tầng 18 Tòa Venice Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà VENICE
+ Mặt bằng Tầng 19 Tòa Venice Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà VENICE
+ Mặt bằng Tầng 20 Tòa Venice Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà VENICE
+ Mặt bằng Tầng 21 Tòa Venice Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà VENICE
+ Mặt bằng Tầng 22 Tòa Venice Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà VENICE
+ Mặt bằng Tầng 23 Tòa Venice Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà VENICE
+ Mặt bằng Tầng 24 – 25 Tòa Venice Căn Hộ New City
Mặt bằng dự án căn hộ New City toà VENICE

0913756339