Mật độ căn hộ thấp tại căn hộ dự án Grand View Bình Dương