Áp thuế tự vệ có tôn mạ nhập khẩu, DN nội mở rộng sản xuất