Trung Quốc tăng cường mở cửa phân khúc cho hàng hóa Mỹ