Mỹ điều tra thương mại Trung Quốc sẽ gây tổn hại quan hệ hai nước