“Ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam ngày càng cạnh tranh gay gắt”