Nghệ An sẽ dán tem điện tử cho 550.000 quả cam trong năm 2017