Nhà phố Sunshine Heritage Mũi Né tạo nên cuộc sống nhiều giá trị cho cư dân