Nhà Từ Liêm – Lideco bị truy thu và phạt gần 2 tỷ đồng tiền thuế

Can ho New City Thu Thiem – CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (Nhà Từ Liêm – Lideco – mã chứng khoán NTL) vừa ra mắt  quyết định  của Cục Thuế Hà Nội về việc xử phạt vi phạm pháp luật về thuế.

Theo kết quả thanh tra của Phòng thanh tra Thuế số 1 của Cục Thế Hà Nội đối với Nhà Từ Liêm các năm 2015, 2016, thì Lideco bị truy thu hơn 1 ,41 tỷ đồng tiền thuế TNDN và TNCN trong mhững năm 2015, 2016. Đồng thời giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ sang kỳ sau số tiền hơn 4,2 tỷ đồng.Ngoài ra, Nhà Từ Liêm bị phạt 20% trên số thuế tăng thêm qua thanh tra vì sở hữu hành vi kế khai thiếu số tiền phải nộp là 283,56 triệu đồng. cùng với đó là gần 44 triệu đồng phạt chậm nộp tính đến hết ngày 31/5/2017.

Tổng số tiền truy thu và phạt trên một ,74 tỷ đồng Nhà Từ Liêm mang trách nhiệm nộp vào tài khoản của Kho bạc Quận Cầu Giấy.

Trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016, Nhà Từ Liêm lãi sau thuế hơn 75 tỷ đồng, giảm 19 tỷ đồng so với quý 1 năm ngoái. Tổng thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang kỳ sau còn hơn 5,82 tỷ đồng.

xem thêm Can ho New City Thu Thiem