Nhiều nhân sự trong ngành ngân hàng bỏ việc để tham gia cơn sốt tiền ảo